en-USsl-SI
Systag je specializiran za podajanje celovitih rešitev za avtomatizacijo razvoja kemijskih procesov. SYSTAGOVI produkti in sistemi uporabljajo doma razvito programsko in strojno opremo. Izdelki podjetja vključujejo tudi reakcijske kalorimetre, ki služijo za določevanje temperaturno varnostnih določil pri kritičnih kemijskih procesih in avtomatizacijo laboratorijskih sistemov za razvoj ter avtomatizacijo od malih do velikih sistemov.

SYSTAG-ovo strokovnost in znanje pri zagotavljanju procesov avtomatizacije zagotavlja , da je podjetje eno vodilnih v kemični in farmacevtski industriji na svojem področju. .Podjetje ponuja sisteme, ki izboljšujejo učinkovitost in varnost pri vsaki ključni fazi od razvoja, preko pilotnih projektov za nadzor proizvodnje tehnologije, vključno vseh kemično razvojno procesnih vidikov in povezanih toplotno varnostnih pogledov.