en-USsl-SI
Podjetje ELECTROLAB je bilo ustanovljeno leta 1984, danes pa je ponuja predvsem opremo za kontrolo farmacevtskih proizvodov, kot npr. kopeli za raztapljanje, instrumente za določevanje razpadnosti, odzračevalec medijev, aparat za določevanje krušljivosti tablet, aparat za določevanje trdnosti tablet, določevanje nasipne gostote, elektromagnetni presejalni stresalnik, ročni instrument za merjenje pretočnosti prahov, instrumenti za merjenje tesnosti in peristaltične črpalke (ki se uporabljajo v različnih industrijah). ELECTROLAB izvozi več kot 50% svoje proizvodnje po celem svetu.

Podjetje zaposluje visoko izobražene kadre za podporo in zasnovo lastne programske in strojne opreme ter inženirje za lastno za računalniško podprto načrtovanje. Široka prodajna mreža uveljavljenih distributerjev ter vodilni kader podjetja, ki razume pomen kvalitete produktov zagotavljajo dosego zastavljenih načrtov podjetja, Vse to, skupaj s prilagodljivostjo produkcijskega procesa ter optimalno kontrolo stroškov omogoča zanesljivost, konkurenčnost in odzivnost podjetja na trgu.