en-USsl-SI

BÜCHI Labortechnik AG

FLASH KromatografijaBÜCHI Labortechnik AG
Pretok črpalke: 1 do 200 mL/min
Maks. tlak: 200 psi (14 bar)
Gradient: linearni, v korakih, isokratski, binarni s štirimi topili
ELSD, UV-VIS Detektor

Reveleris X2 flash kromatografski sistem je sposoben določitve kromoforov, ne-kromoforov in drugih spojin v količinah od mg pa vse do kg s sinhronizacijo signalov do 4 različnih detektorjev, vključujoč ELSD, UV-VIS detektor. Na ta način lahko optimiziramo število frakcij in dosežemo največjo mero njihove čistosti. Izkoristek se lahko izboljša tako, da dovajamo le 50 μL/min ali manj vzorca do samega ELSD detektorja. Več informacij

BÜCHI Labortechnik AG
Sepacore® flash kromatografski sistemi pokrivajo večino potreb po čiščenju organskih snovi. Naj gre ali za spojine kemijske sinteze ali rastlinske ekstrakte, sistemi ponujajo optimalno zmogljivost ter enostaven scale-up. Več informacij

BÜCHI Labortechnik AG
Preparativni kromatografski sistem X10 oz X50 je predkonfiguriran sistem za pretoke do 250 mL/min ter tlake do 10 oz 50 bar. Sistem je opremljen z dvema črpalkama, ki omogočata delo z binarnim gradientom, zbiralcem frakcij (fraction collector) in UV/VIS detektorjem (200 - 840 nm). Več informacij

BÜCHI Labortechnik AG
Kemično inertne in bio-kompatibilni črpalki, 3-batni črpalni moduli:
- Razpon pretoka: 2.5 - 250 ml/min
- Tlačni razpon : 0 - 10 bar (C-601), 0 - 50 bar (C-605) Več informacij

BÜCHI Labortechnik AG
UV/VIS detektor C-640 za simultano detekcijo 4 valovnih dolžin preko celotnega valovnega območja 200-840 nm.

ELSD (Evaporative Light Scattering Detector) C-650 za detekcijo vseh nehlapnih spojin. Več informacij

BÜCHI Labortechnik AG
Frakcijski zbiralnik C-660 zbira ločene frakcije spojin glede na čas, volumen ali signal na detektorju. V vsakem ciklu se lahko zbere do 12 L v do maksimalno 240 steklenih epruvet. Več informacij

BÜCHI Labortechnik AG
Cartridger C-670 omogoča enostavno ter hitro polnjenje kolon v rangu od 4 do 90 gramov, s katerim koli materialom na osnovi silike, z velikostjo delcev 30 do 200 um. Več informacij

BÜCHI Labortechnik AG
Prazne kartuše za večkratno uporabo polnjenja z polnilcem kartuš C-670

Pred-pakirane kartuše z različnimi sorbenti / stacionarno fazo (Silica, C-18, Amine, Cyano, Diol, SCX-2) z velikostjo delcev od 40-63 um. Silica HP pakirane kartuše z velikostjo delcev 15-40 um.

Steklene kolone za povečevanje kapacitete, v različnih dimenzijah: ID 15 - 100 mm in dolžini 100 - 820 mm. Več informacij