en-USsl-SI

BÜCHI Labortechnik AG Bischoff Chromatography, Analysentechnik und –geräte GmbH

Analitska kromatografija (HPLC)BÜCHI Labortechnik AG
Alltech 3300 ELSD omogoča poenostavljeno analizo za detekcijo težavnih spojin, kot so npr. farmacevtske učinkovine, nečistoče, maščobne kisline in polimeri. Sistem je bil razvit z namenom izboljšanja stabilnosti bazne linije in občutljivosti detekcije v primerjavi z refrakcijskim indeksom (RI) ter z namenom sočasne uporabe ELSD z UV/Vis in MS detekcijo. Taka kombinacija nam omogoča pridobivanje boljših strukturnih in koncentracijskih informacij, kot pri uporabi samo UV/Vis detektorja. Več informacij

Sistem Symbiosis™ Pico omogoča vse ključne prednosti online SPE (solid phase extraction), kot so visoka občutljivost, analiza majhnih volumnov injiciranih vzorcev, odsotnost ročnega dela in posledično nižji stroški. Sistem kombinira popolnoma avtomatizirano pripravo vzorcev z avtomatizirano HPLC analizo. Omogoča paralelno procesiranje avtomatsko pripravljenih vzorcev, analizo do 192 vzorcev, na do 6 izbranih kolonah. Več informacij

Sistem The Symbiosis™ Pro ponuja unikatno rešitev na področju integriranih rešitev za SPE-LC-MS avtomatizacijo (XLC-MS), ki kombinira ekstrakcijo vzorca in LC analizo v en sam sistem. XLC-MS (eXtraction Liquid Chromatography) omogoča direktno injiciranje bioloških vzorcev brez predpriprave, npr. vzorcev plazme, seruma, urina (brez filtracije, centrifugiranja ali precipitacije proteinov). Dovoljuje sočasno procesiranje avtomatske priprave vzorcev in analize za do 9216 vzrocev. Več informacij

ALIAS™ is an autosampler for HPLC and LC-MS using state-of-the-art injection technology with fast injection and wash cycles. Efficient, multi-solvent needle wash eliminates carry-over. ALIAS™ handles well plates and sample vials, either open or sealed, and provides true 4°C sample cooling. Its compact, stackable design and unrivalled performance make the ALIAS™ autosampler a perfect fit for every HPLC and UHPLC system. Več informacij

Razpon pretoka: 0.001 - 5.00 ml/min
Max. tlak: 1'240 bar (18'000 psi)
Visoko tlačni gradient Več informacij

The Spark DBS Autosampler™ maintains the integrity of the sample through automation, offering more efficient, cost effective DBS sample processing. The patented FTD™ technology for sample preparation and optional online coupling to (SPE) (LC)-MS/MS allows for effortless automation of the entire workflow for DBS analysis, providing maximum sensitivity without any manual intervention. The expandable capacity from a single to a 96 card feeder gives the possibility of 384 samples for analysis in a single run. Več informacij

Temperaturno območje: 5 - 90 °C
Kapaciteta: do 6 kolon
Integriran predgrelec topil
Programer temperaturnega gradienta Več informacij

Bischoff Chromatography, Analysentechnik und –geräte GmbH
Bischoff HPLC kolone so na voljo v različnih dimenzijah in z različnimi polnili za vsako vrstne aplikacije separacije. V kolikor ne najdete za vas primerne kolone ponujajo tudi opcijo izdelave kolon po vaših zahtevah. Poleg stacionarnih faz uveljavljenih svetovnih proizvajalcev ponujajo tudi svoje lastne cenovno zelo konkurečne faze, kot so ProntoSIL, HiPAK in PolyEncap. ProntoSIL kolone ter kolone nekaterih drugih proizvajalcev se lahko tudi ponovno polnijo s svežo stacionarno fazo. Več informacij