en-USsl-SI

Adrona

Sistem za čisto in ultra čisto vodo

Adrona je vodilni proizvajalec sistemov za čisto in ultračisto vodo za različne laboratorijske aplikacije, kot npr. izvajanje analiz elementov v sledovih, za HPLC analize, pretočno citometrijo, mokro kemijo ter ultračisto vodo z nizko vsebnostjo organskih snovi in RNA/DNAaz. Sistemi so tako ekonomični, kot tudi tehnološko izpopolnjeni, omogočajo kontrolo procesa polnitve rezervoarja, kontrolo tlaka vhodne vode, opremljeni so s potisno črpalko, modulom za reverzno osmozo, deionizacijskim modulom, 25 litrskim vmesnim rezervoarjem z integrirano črpalko, UV sterilizacijsko lučjo, ultrafiltrom in foto oksidacijskim modulom, z namenom oksidacije org. snovi.


Adrona
Prevodnost: < 5 µS/cm
Delci: > 0,22 µm: < 1 per ml
Nazivni iztok: 7 - 10 l/h

Sistem za čisto vodo Crystal 7 (reverzna ozmoza) je primeren za vodo, ki se uporablja za splošne laboratorijske aplikacije, kot npr. napajanje pomivalnega stroja ali spiranje steklovine. Sistem Sterifeed je aparat za pripravo vode za napajanje avtoklavov.

Voda Tipa III ustreza zahtevam standardov ISO 3696, ASTM in CLSI. Več informacij

Adrona
Prevodnost (tipa II): < 0,1 µS/cm
TOC: < 30 ppb
Delci: > 0,22 µm: < 1 per ml
Nazivni iztok: 7 - 28 l/h

Sistem za pripravo vode Crystal Clinic / Crystal Pure je zasnovan za pripravo vode za potrebe avtomatskih biokemičnih analizatorjev. Običajno je ta tip vode potreben za občutljive analize anorganskih snovi, elektrokemijo, plamenski AAS, mokro kemijo, spektrofotometrijo, pripravo pufrov in drugih medijev.

Voda Tipa II ustreza zahtevam standardov ISO 3696, ASTM in CLSI. Več informacij

Adrona
Prevodnost (Tip I): < 0,055 µS/cm
TOC: < 5-10 ppb
Bakterije: < 1 cfu/mL
Endotoksini: < 0,001 EU/mL
Delci (> 0,22 µm): < 1 per ml

Sistem za pripravo čiste vode Crystal Trace je posebej primeren za analize anorganskih elementov v sledovih. Uporaba take vode je priporočena za mokra kemija, AAS z grafitno in plamensko tehnologijo, ICP-MS, ICP-OES, pripravo reagentov in ionsko kromatografijo.

Voda Tipa I (Trace) ustreza zahtevam standardov ISO 3696, ASTM in CLSI. Več informacij

Adrona
Prevodnost (Tip I): < 0,055 µS/cm
TOC: < 2 ppb
Bakterije: < 1 cfu/mL
Endotoksini: < 0,001 EU/mL
Delci (> 0,22 µm): < 1 per ml

Sistema za pripravo čiste vode Crystal HPLC in Integrity+ HPLC proizvajata vodo primerno za HPLC analize. Sistema Onsite HPLC and Connect HPLC proizvajata vodo za občutljive organske analizne metode: HPLC/UHPLC, TOC, GC, mikrobiologija in molekularna biologija.

Voda Tipa I (HPLC) ustreza zahtevam standardov ISO 3696, ASTM in CLSI. Več informacij

Adrona
Prevodnost (Tip I): < 0,055 µS/cm
TOC: < 2 ppb
DNase: < 4 pg/mL
RNase: < 0,01 ng/mL
Bakterije: < 1 cfu/mL
Endotoksini: < 0,001 EU/mL
Delci (> 0,22 µm): < 1 per ml

Sistema za pripravo ultra čiste vode Crystal Bio in Integrity+ Bio omogočata napajanje direktno z vodo iz omrežja. Voda je pripravljena v dveh korakih: najprej se pripravi srednje čista voda in se shranjuje v vmesni rezervoar. Ta voda se kasneje uporabi za pripravo ultra čiste vode, primerne za visoko občutljive biološke aplikacije, kot npr. pretočna citometrija, celične in tkivne kulture, molekularna biologija.

Voda Tipa I (BIO) ustreza zahtevam standardov ISO 3696, ASTM in CLSI. Več informacij