en-USsl-SI

Adrona

Sistem za čisto in ultra čisto vodo

Adrona je vodilni proizvajalec sistemov za čisto in ultračisto vodo za različne laboratorijske aplikacije, kot npr. izvajanje analiz elementov v sledovih, za HPLC analize, pretočno citometrijo, mokro kemijo ter ultračisto vodo z nizko vsebnostjo organskih snovi in RNA/DNAaz. Sistemi so tako ekonomični, kot tudi tehnološko izpopolnjeni, omogočajo kontrolo procesa polnitve rezervoarja, kontrolo tlaka vhodne vode, opremljeni so s potisno črpalko, modulom za reverzno osmozo, deionizacijskim modulom, 25 L vmesnim rezervoarjem z integrirano črpalko, UV sterilizacijsko lučjo, ultrafiltrom in foto oksidacijskim modulom, z namenom oksidacije org. snovi.


Adrona
Sistem za čisto vodo: Voda Tipa III pripravljena na principu reverzne ozmoze (RO), za splošno laboratorijsko uporabo (splakovanje steklovine, napajanje pomivalnih strojev, itd..)
Voda Tipa III ustreza zahtevam standardov ISO 3696, ASTM in CLSI.

Prevodnost: < 5 µS/cm
Delci: > 0,22 µm: < 1 per ml
Nazivni iztok: 7 - 10 l/h Več informacij

Adrona
Čista voda za občutljive (anorganske) analitske metode: mokra kemija, plamenski AAS, spektrofotometrija, elektrokemija.
Voda Tipa II ustreza zahtevam standardov ISO 3696, ASTM in CLSI.

Prevodnost: < 0,1 µS/cm
TOC: < 30 ppb
Delci: > 0,22 µm: < 1 per ml
Nazivni iztok: 7 - 28 l/h Več informacij

Adrona
Sistem za ultračisto vodo: Ultra čista voda za anorganske analize v sledovih: mokra kemija, AAS z grafitno in plamensko tehnologijo, ICP-MS, ICP-OES.
Voda Tipa I (Trace) ustreza zahtevam standardov ISO 3696, ASTM in CLSI.

Prevodnost: < 0,055 µS/cm
TOC: < 5-10 ppb
Bakterije: < 1 cfu/mL
Endotoksini: < 0,15 EU/mL
Delci: > 0,22 µm: < 1 per ml
Nazivni iztok: 10 l/h Več informacij

Adrona
Aparat za ultra čisto vodo: Ultra čista laboratorijska voda za občutljive organske analizne metode: HPLC/UHPLC, TOC, GC, mikrobiologija in molekularna biologija.
Voda Tipa I (HPLC) ustreza zahtevam standardov ISO 3696, ASTM in CLSI.

Prevodnost: < 0,055 µS/cm
TOC: < 2 ppb
Bakterije: < 1 cfu/mL
Endotoksini: < 0,15 EU/mL
Delci: > 0,22 µm: < 1 per ml
Nazivni iztok: 10 l/h Več informacij

Adrona
Ultra čista laboratorijska voda za visoko občutljive biološke aplikacije: pretočna citometrija, celične in tkivne kulture, molekularna biologija.
Voda Tipa I (BIO) ustreza zahtevam standardov ISO 3696, ASTM in CLSI.

Prevodnost: < 0,055 µS/cm
TOC: < 2 ppb
DNase: < 4 pg/mL
RNase: < 0,01 ng/mL
Bakterije: < 1 cfu/mL
Endotoksini: < 0,001 EU/mL
Delci: > 0,22 µm: < 1 per ml
Nazivni iztok: 10 l/h Več informacij