en-USsl-SI

BÜCHI Labortechnik AG

Soxhlet ekstrakcije in sistemi za določanje maščobBÜCHI Labortechnik AG
Sistem B-811 / B-811 LSV je eden izmed najbolj univerzalnih sistemov na tržišču, saj omogoča klasično soxhlet, toplo soxhlet, vročo ter kontinuirno ekstrakcijo, vse na enem instrumentu, brez kakršne koli sprememb v konfiguraciji stekla. V LSV izvedbi je mogoče delo tudi z večjimi volumni, tako lahko izboljšamo detekcijsko mejo analitov. Za določanje maščob ter ekstrakcijo drugih spojin iz vzorcev. Več informacij

BÜCHI Labortechnik AG
Enota za avtomatizirano določanje maščob z dvema ali šestimi pozicijami. Na voljo sta dve verziji, edina prava avtomatizirana SOXhlet ekstrakcija na tržišču in verzija Hot (vroče) ekstrakcije. Obe verziji omogočata s strani uporabnika popolnoma nenadzorovano uporabo, zaradi nizke porabe topil pa ponujata ekonomično delovanje. Več informacij

BÜCHI Labortechnik AG
IR kisla hidroliza maščob za štiri ali šest vzorcev, popolnoma v skladu z uradnimi regulativami. Enostaven prenos vzorcev s filtracijo ter izpiranjem direktno v čašo z vzorcem, kateri se nato prenese na ekstrakcijski soxhlet instrument (E-812/E-816/B-811). Več informacij

BÜCHI Labortechnik AG
Paralelna PSE oz ASE (visokotlačna in visokotemperaturna ekstrakcija s topilom) z avtomatskim sistemom tesnjenja in možnostjo uporabe do štirih različnih vrst topila. Visoka stopnja avtomatizacije in sinergija z ostalimi Buchi paralelnimi evaporatorji zagotavljajo kontinuiran laboratorijski proces in visoko prepustnost vzorcev. Za hitro in kontrolirano ekstrakcijo spojin iz različnih vzorcev. Več informacij