en-USsl-SI

BÜCHI Labortechnik AG

Ekstrakcije po Soxhletu, HE in PSE

V ponudbi so BUCHI-jeve namenske rešitve za ekstrakcije pri klasičnem določevanju maščob (FatExtractor E-500) ter določevanju ostankov in kontaminantov v drugih matrikah (UniversalExtractor E-800, SpeedExtractor E-914 / E916). BUCHI sistemi obsegajo kompleten spekter avtomatiziranih ekstrakcijskih metod, od Soxhleta do vroče ekstrakcije in visoko temperaturne, visoko tlačne ekstrakcije (pressurized solvent extraction - PSE). To omogoča idealno integracijo v sam delovni proces ter najmanjšo možno količino ročnega dela. Za namen priprave vzorcev pred ekstrakcijo maščob je na voljo aparat za kisli razklop HydrolEx H-506.


BÜCHI Labortechnik AG
Aparat "UniversalExtractor E-800" je osnovan za uporabo šestih ekstrakcijskih mest sočasno in neodvisno, kar omogoča individualno procesno kontrolo ter neodvisno sočasno uporabo različnih ekstrakcijskih metod. Omogočeno je delo v paralelkah, takoje razvoj metode hitrejši, zmogljivost aparata pa večja. Hitri grelci nam v kombinaciji s sofisticirano procesno kontrolo omogočajo hiter in visoko ponovljiv proces same ekstrakcije. Veliki kondenzerji zanesljivo lovijo hlape topila, tako omogočajo visoko rekuperacijo topil (več kot 90%). Zasnova delov iz stekla dovoljuje pregled nad celotnim procesom, hkrati pa tudi služi za popolno inertnost sistema, saj je topilo in vzorec v stiku samo z inertnimi materiali. Tako je možnost kontaminacije s strani izpranih substanc reducirana na najmanjšo možno mero.

UniversalExtractor E-800 se uporablja v kemijski in farmacevtski industriji, ter v industriji živil in krmil, prav tako pa je uporaben pri okoljskih analizah. Več informacij

BÜCHI Labortechnik AG
Aparat FatExtractor E-500 je zasnovan za ekstrakcije tekoče-trdno, za hitro določevanje maščobe po uradnem standardu. Zasnova delov iz stekla ter hitri grelci v kombinaciji s sofisticirano procesno kontrolo dovoljujejo hiter in ponovljiv proces ekstrakcije, popolnoma v skladu z obstoječimi uradnimi standardi. Aparat omogoča delo po Soxhletu, Randallu ali Twisselmannu (ECE), saj so stekleni deli popolnoma izmenljivi med seboj, tudi kasnejša modifikacija aparata je možna, v skladu s potrebami po vrsti ekstrakcije. Z uporabo visoko-tehnoloških dodatkov, kot so optični senzor, močni grelci ter optimizacije sestave steklenih delov, so časi ciklov ekstrakcije bistveno skrajšani. Na ta način se lahko čas, ki je potreben, da dobimo rezultat minimizira, povečamo pa lahko tudi samo kapaciteto vzorcev na delovni dan.

FatExtractor je posebej uporaben za ekstrakcije v živilski industriji ter industriji krmil. Primeren je za ekstrakcije s petrol etrom, dietil etrom ali kloroformom. Več informacij

BÜCHI Labortechnik AG
Hidrolizna enota HydrolEx H-506 omogoča izvedbo kisle hidrolize vzorcev pred samo ekstrakcijo maščobe. Dovoljuje delo z do 10g vzorci, na ta način omogoča natančnejše rezultate, ne glede na velikost vzorca ali homogenost. Rokovanje z enoto je varno in priročno ter popolnoma v skladu z uradnimi standardi za določevanje vsebnosti maščobe. Standardiziran postopek je zagotovilo za ponovljive rezultate. Prenos vzorcev z enote HydrolEx H-506 v steklene tulce za uporabo v Soxhlet ekstraktorju FatExtractor E-500 je enostaven in hiter.

HydrolEx H-506 je uporaben pri ekstrakcijah iz živil in krmil z namenom določevanja surove in skupne maščobe, maščobnih kislin, kontaminantov ter ostankov v hrani. Več informacij

BÜCHI Labortechnik AG
Aparat SpeedExtractor je z uporabo avtomatskega principa tesnjenja idealna izbira za hitro visoko tlačno ekstrakcijo (Pressurized Solvent Extraction - PSE), ki se odlikuje z visoko zmogljivostjo saj je sposoben dela s 6 vzorci paralelno (do skupno 96 vzorcev v delovnem dnevu). Visoka stopnja avtomatizacije, enostavnost aplikacije vzorcev in končnega ekstrakta omogoč racionalizacijo postopka in visoko stopnjo varnosti. Široko območje delovne temperature in tlaka, velikost vzorcev od 1 do 120 mL in integriran mešalec do 4 vrst organskih topil dovoljuje zanesljivo ekstrakcijo iz kompleksnih matric, z visoko stopnjo izkoristka. Kompatibilnost zbiralnih posod ekstrakta z aparati Syncore® Analyst, Multivapor™ in Sepacore® zagotavlja neprekinjen proces ter visoko učinkovitost postopka.

Aparat SpeedExtractor je uporaben v kemični, farmacevtski ter živilski industriji, industriji krmil, pri okoljskih raziskavah in v znanosti. Več informacij