en-USsl-SI

KEM

Titratorji & Merilniki gostoteKEM
Aparat za merjenje gostote - Metoda merjenja: resonančna frekvenčna oscilacija
Točnost: ±2x10-5g/cm3
Temperaturni odklon: ±0.02°C

Proizvajalec KEM ponuja široko paleto denzimetrov / merilcev specifične gostote, kateri se uvrščajo med ene izmed najbolj natančnih danes dobavljivih aparatov. Hitra meritev je končana v času 20 sekund, z 1 mL potrebnega vzorca. Merjeni parametri obsegajo gostoto, temperaturno kompenzirano gostoto, specifično gostoto (tudi temperaturno kompenzirano), stopnja Brix%, alkoholno stopnjo, koncentracijo žveplene kisline, API, Baume, Plato, Proof in nekatere ostale parametre.

Za viskozne vzorce je na voljo funkcija korekcije viskoznosti, v ponudbi pa je tudi prenosni merilec gostote, model DA-130N. Več informacij

KEM
+ Merilec gostote
+ Refraktometer
+ Gondola- izmenjevalec vzorcev
= Multiparametrični analizator

KEM Multiparametrični analizator, model ASCA-6400 predstavlja popolnoma nov koncept analiz, združuje visoko precizni merilec gostote / specifične gostote, refraktometer in Gondola- izmenjevalec vzorcev v enem aparatu. Simultano lahko operira z do 48 vzorci hkrati (v 20mL vialah) in obenem zagotavlja visoko točnost meritev.
Idealen za uporabnike v pivovarski industriji ter v industriji dišav in pijač, kjer je prisotna dnevna zahteva po analizi velikega števila vzorcev. Več informacij

KEM
Detekcijski prag
Potenciometrični:-2'000mV do +2'000mV
pH: -20'000 do 20'000pH
Temperatura: 0 to 100°C

Aparat AT-710B je zasnovan za potenciometrične (kislinsko bazne, redoks, precipitacije), fotometrične, polarizacijske in prevodnostne titracije. Opremljen je z črno-belim uporabniškim vmesnikov, ki lahko shranjuje do 50 rezultatov vzorcev. Z uporabo USB ali LAN vmesnika se lahko poveže na osebni računalnik, matrični tiskalnik ali elektronsko tehtnico.

Sistem lahko kontrolira do 10 avtomatskih biret in je kompatibilen z izmenjevalcem vzorcev CHA-700. Več informacij

KEM
Aparat MKV-710B za volumetrične KF titracije ima merilno območje med 0,1 do 500 mg vode (absolutno) in med 10 ppm do 100% vode (koncentracijsko). Nadzoruje lahko do 2 avtomatski bireti za običajno ali povratno (back) titracijo. Deluje na principu detekcije polarizacijskega potenciala z dvojno platinasto elektrodo.

Aparat MKC-710B za kulometrične titracije ima merilno območje od 10µg do 300mg (vsebnosti vode/ indeksa broma), z uporabo 2- ali 1- komponentne merilne celice. Na voljo so različni tipi evaporatorjev in pečic za merjenje vsebnosti vode v različnih tipih materialov (praškov in trdnih spojin).

Oba modela se ponašata s črno-belim uporabniškim vmesnikom, ki lahko shranjuje do 100 vzorcev in do 20 metod. Z uporabo USB ali LAN vmesnika se lahko poveže na osebni računalnik, matrični tiskalnik ali elektronsko tehtnico. Več informacij

KEM
Detekcijski prag
Potenciometrični:-2'000mV do +2'000mV
pH: -20'000 do 20'000pH
Temperatura: 0 to 100°C

Model titratorja AT-710S omogoča potenciometrične (kislinsko bazne, redoks, precipitacije), fotometrične, polarizacijske in prevodnostne titracije. Ima velik barvni zaslon oz. uporbniški vmesnik, shranjuje pa lahko do 500 vzorcev. Odlikuje se tudi z enostavno možnostjo nadgradnje v top model AT-710M. Z uporabo USB ali LAN vmesnika se lahko poveže na osebni računalnik, matrični tiskalnik ali elektronsko tehtnico.

Sistem lahko kontrolira do 10 avtomatskih biret in je kompatibilen z izmenjevalcem vzorcev CHA 600 in CHA-700. Več informacij

KEM
Aparat MKV-710S za volumetrične KF titracije ima merilno območje med 0,1 do 500 mg vode (absolutno) in med 10 ppm do 100% vode (koncentracijsko). Nadzoruje lahko do 2 avtomatski bireti za običajno ali povratno (back) titracijo. Deluje na principu detekcije polarizacijskega potenciala z dvojno platinasto elektrodo.

Verzija MKC-710S za kulometrične titracije ima merilno območje od 10µg do 300mg (vsebnosti vode/ indeksa broma), z uporabo 2- ali 1- komponentne merilne celice. Na voljo so različni tipi evaporatorjev in pečic za merjenje vsebnosti vode v različnih tipih materialov (praškov in trdnih spojin).

Oba modela se ponašata z velikim barvnim uporabniškim vmesnikom, ki lahko shranjuje do 500 vzorcev in do 120 metod. Z uporabo USB ali LAN vmesnika se lahko poveže na osebni računalnik, matrični tiskalnik ali elektronsko tehtnico. Več informacij

KEM
Detekcijski prag
Potenciometrični:-2'000mV do +2'000mV
pH: -20'000 do 20'000pH
Temperatura: 0 to 100°C

Aparat AT-710M je bil razvit za potenciometrične (kislinsko bazne, redoks, precipitacije), fotometrične, polarizacijske in prevodnostne titracije. Opremljen je z velikim barvnim zaslonom, ki lahko simultano prikazuje do 4 kanale, shranjuje pa lahko do 500 vzorcev. Ima možnost povezave do 4 titratorjev za izvajanje simultanih titracij, poveže se pa s katerim koli potenciometričnim ali pa tudi Karl Fischer titratorjem. Z uporabo USB ali LAN vmesnika se lahko poveže na osebni računalnik, matrični tiskalnik ali elektronsko tehtnico.

Sistem lahko kontrolira do 10 avtomatskih biret in je kompatibilen z izmenjevalcem vzorcev CHA 600 in CHA-700. Več informacij

KEM
Titrator MKV-710M za volumetrične KF titracije ima merilno območje med 0,1 do 500 mg vode (absolutno) in med 10 ppm do 100% vode (koncentracijsko). Nadzoruje lahko do 2 avtomatski bireti za običajno ali povratno (back) titracijo. Deluje na principu detekcije polarizacijskega potenciala z dvojno platinasto elektrodo.

Verzija MKC-710M za kulometrične titracije ima merilno območje od 10µg do 300mg (vsebnosti vode/ indeksa broma), z uporabo 2- ali 1- komponentne merilne celice. Na voljo so različni tipi evaporatorjev in pečic za merjenje vsebnosti vode v različnih tipih materialov (praškov in trdnih spojin).

Oba modela odlikuje velik barvni uporabniški vmesnik, z možnostjo simultane kontrole do 4 kanalov, shranjuje pa lahko do 500 vzorcev in do 120 metod. Za simultano izvajanje titracij se lahko poveže z do 4 titratorji, tako potenciometričnimi, kot tudi vsemi KF aparati. Z uporabo USB ali LAN vmesnika se lahko poveže na osebni računalnik, matrični tiskalnik ali elektronsko tehtnico. Več informacij

KEM
Avtomatski izmenjevalec vzorcev CHA-700 s 6 ali 11 mesti omogoča avtomatizacijo titracijskega postopka. Deluje tako, da se mobilna roka pomakne k vzorcu, mizica se dvigne, nakar se izvede sama titracija. Titrator je lahko nameščen direktno na izmenjevalec vzorcev. Volumen vzorcev obsega vse od 50 ml pa do 250 ml.

Kompatibilen je z modeli titratorjev AT-710M / AT-710S / AT-710B Več informacij

KEM
Model hibridnega KF titratorja MKH-700 je eden izmed prvih sistemov, ki je sposoben izvajanja t.i. hibridnih titracij, kar pomeni tako po volumetrični, kot tudi kulometrični metodi. Dodatno je sposoben tudi merjenja elektrolitskega faktorja, ki ne zahteva čiste vode za določitev le-tega. Hibridna metoda avtomatsko preklaplja med paralelnima načinoma (volumetričnim ter kulometričnim), v odvisnosti od spremljane količine vode v titracijski celici. Zagotavlja zelo dobre rezultate, tudi ko je količina vode v vzorcu velika. Več informacij

KEM
Avtomatski izmenjevalec vzorcev CHA-600 z 12 ali 18 pozicijami je sposoben predgretja, titracije ter avtomatskega čiščenja elektrode. Omogoča izvedbo titracij tako vodnih vzorcev, kot vzorcev z ne-vodno fazo.
Volumen vzorcev obsega vse od 50 ml pa do 250 ml.

Kompatibilen je z modeli titratorjev AT-710M / AT-710S. Več informacij