en-USsl-SI

Bachiller Barcelona

Vakuumski sušilniki

Nekateri produkti so termo labilni, njihovo sušenje z uporabo povišane temperature bi spremenilo njihove originalne lastnosti. Z uporabo vakuuma lahko potrebno temperaturo za sušenje znižamo, s čimer ohranimo morfologijo in original lastnosti takih spojin.
Vakuumski sušilniki proizvajalca Bachiller so zasnovani kot odgovor za tovrstne aplikacije, ki se pogosto uporabljajo v kemični, farmacevtski in živilski industriji. Ustrezajo vsem GMP in EHEDG smernicam, idealni so za aplikacije, kjer je zahtevana sterilnost procesa, mogoča pa je tudi zasnova za postavitev v čiste prostore.


Bachiller Barcelona
Kapaciteta: 50l do 10’000l
Temperatura delovanja: do 200°C
Tlak: atmosferski pritisk, opcijsko do 3 bar
Material: Hastelloy®, nerjaveče jeklo

Serija horizontalnih vakuumskih sušilnikov Sanidry je serija sušilnikov z vrtečimi se lopaticami v notranjosti. Sanitarna zasnova, z ogrevanim plaščem, osjo ter lopaticami za hitrejši prenos toplote zagotavlja učinkovito sušenje vseh vrst vlažnih, kristaliničnih, amorfnih ali pastoznih termolabilnih produktov.

Sanidry je idealen industrijski sušilnik za sušenje posebno občutljivih produktov. Precizna izdelava omogoča postavitev lopatic blizu stene posode, kar nam zagotavlja učinkovito homogenost in izmenjavo produkta.

Sušilniki te serije se uporabljajo v širokem spektru aplikacij v farmacevtski, kemični in živilski industriji, npr. pri proizvodnji aktivnih učinkovin, peptidov, arom in naravnih ekstraktov, katalizatorjev, raznih aditivov ter polimerov. Več informacij

Bachiller Barcelona
Kapaciteta: 50l do 30’000l
Temperatura delovanja: do 200°C
Tlak: atmosferski pritisk, opcijsko do 3 bar
Material: Hastelloy®, nerjaveče jeklo

Serija sušilnikov Supramix S z vertikalnim trakom se ponaša z večjo grelno površino za sušenje vseh vrst termo labilnih produktov, najsi bodo to vlažne, kristalinične, amorfne ali pastozne snovi.

Sušilnik sestoji iz ogrevane vertikalne mešalne spirale, ki se vrti z zmerno hitrostjo, kar omogoča gibanje produkta navzgor ter njegovo izmenjavo na stiku z ogrevanimi stenami posode.

Sušilniki te serije se uporabljajo v širokem spektru aplikacij v farmacevtski, kemični in živilski industriji, npr. pri proizvodnji aktivnih učinkovin, arom in naravnih ekstraktov, katalizatorjev, raznih aditivov, barvil ter aminokislin. Več informacij

Bachiller Barcelona
Kapaciteta: 10l do 30’000l
Temperatura delovanja: do 350°C
Tlak: 6 bar, opcijsko do 30 bar
Material: Hastelloy®, nerjaveče jeklo

Turbodry je serija horizontalnih vakuumskih sušilnikov in reaktorjev z lopaticami, zasnovanimi za produkte, s prevdo-plastičnimi lastnostmi med reakcijo in fazo sušenja.

Za boljši prenos toplote je tako plašč kot os mešala ogrevana, lopatice, ki se hitro vrtijo zelo blizu same stene posode pa poskrbijo za visoko stopnjo turbulence in dobro izmenjavo toplote med produktov in steno posode.

Sušilniki te serije se uporabljajo v širokem spektru aplikacij v farmacevtski, kemični in živilski industriji, npr. pri proizvodnji aktivnih učinkovin, arom in naravnih ekstraktov, katalizatorjev, raznih aditivov, barvil ter tudi pri predelavi organskih topil in čiščenju odpadnih voda. Več informacij

Bachiller Barcelona
Kapaciteta: 30l do 30’000l
Temperatura delovanja: do 200°C
Tlak: atmosferski pritisk, opcijsko do 3 bar
Material: Hastelloy®, nerjaveče jeklo

Serija sušilnikov Bicuum je serija bi-koničnih rotacijskih vakuumskih sušilnikov primernih za uporabo visoke stopnje vakuuma za sušenje vseh vrst vlažnih, kristaliničnih, amorfnih termolabilnih snovi.

Sušilnik sestoji iz po vsej površini ogrevanega in izoliranega bobna, ki se vrti s počasno hitrostjo v visokem vakuumu, kar poskrbi za nenehno izmenjavo produkta na stiku s steno posode.

Sušilniki serije Bicuum se uporabljajo v širokem spektru aplikacij v farmacevtski, kemični in živilski industriji, npr. pri proizvodnji aktivnih učinkovin, antibiotikov, peptidov, arom in naravnih ekstraktov, katalizatorjev, raznih aditivov, polimerov, plastike in peletov. Več informacij

Bachiller Barcelona
Kapaciteta: 50l do 30’000l
Temperatura delovanja: do 350°C
Tlak: atmosferski pritisk, opcijsko do 3 bar
Material: Hastelloy®, nerjaveče jeklo

Paddledry sušilniki so izjemno učinkoviti sušilniki posebej zasnovani za produkte, ki med reakcijo in sušenjem izkazujejo prevdo-plastično obnašanje ter za produkte, za katere je potrebno mešanje z velikim navorom.

Princip delovanja Paddledry sušilnika je preko popolnoma ogrevanih lopatic, plašča in osi mešala ter počasno vrtečih se lopatic, ki so nameščene zelo blizu same stene posode, kar poskrbi za kontinuirno izmenjavo produkta na samih stenah posode.


Paddledry sušilniki se uporabljajo v širokem spektru aplikacij v farmacevtski, kemični in živilski industriji, npr. pri proizvodnji aktivnih učinkovin, peptidov, arom in naravnih ekstraktov, katalizatorjev, raznih aditivov ter polimerov ter tudi v kozmetiki, reciklaži organskih topil in obdelavi odplak. Več informacij

Bachiller Barcelona
Kapaciteta: 30l do 10’000l
Temperatura delovanja: do 200°C
Tlak: atmosferski pritisk, opcijsko do 3 bar
Material: Hastelloy®, nerjaveče jeklo

Vertikalni konični sušilniki s polžem se odlikujejo s higiensko zasnovo ter maksimirano grelno površino za sušenje, kar omogoča sušenje vseh vrst termo labilnih produktov, najsi bodo to vlažne, kristalinične, amorfne ali pastozne snovi. Sušilnik sestoji iz povsem konične vertikalne posode, z vertikalnim premikajočim se polžastim mešalom.

Ta serija sušilnikov se ponaša s higiensko zasnovo, cGMP in FDA ustreznostjo, kot tudi z enostavnostjo glede vzdrževanja, čiščenja in preverjanja procesa.

Serija Conical je idealna za širok spekter aplikacij v farmacevtski, kemični in živilski industriji, npr. pri proizvodnji aktivnih učinkovin, antibiotikov, arom in naravnih ekstraktov, katalizatorjev, raznih aditivov, polimerov, v kozmetiki in pri proizvodnji pigmentov. Več informacij