en-USsl-SI

BÜCHI Labortechnik AG

Aparat za določanje temperature tališča / vreliščaBÜCHI Labortechnik AG
Temperaturni razpon: sobna +10 °C do 400 °C
Temperatuni gradient: 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 20 °C/min.
Kapaciteta shranjenih metod: 50

Aparat za določanje tališča M-560 omogoča vizuelno določanje tališča in vrelišča v vseh laboratorijih z majhnim do srednjim številom vzorcev, ki niso podvrženi strogim regulacijskim zahtevam (npr. univerze, raziskovalni laboratoriji). Sposoben je procesirati do 12 vzorcev paralelno. Več informacij

BÜCHI Labortechnik AG
Temperaturni razpon: sobna +10 °C do 400 °C
Temperatuni gradient: 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 20 °C/min.
Kapaciteta shranjenih metod: 50

Aparat M-565 je primeren za avtomatsko določanje točke tališča in vrelišča. Opremljen je z zaslonom in video kamero za spremljanje in shranjevanje postopka določevanja točke tališča ter vrelišča. Več informacij