en-USsl-SI

BÜCHI Labortechnik AG

Aparat za določanje temperature tališča / vreliščaBÜCHI Labortechnik AG
Za ročno določevanje točke tališča ter vrelišča spojin.

Temperaturni razpon: Sobna +10 °C to 400 °C
Temperatuni gradient: 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 20 °C/min. Več informacij

BÜCHI Labortechnik AG
Za avtomatsko določevanje točke tališča in vrelišča spojin.

Temperaturni razpon: Sobna +10 °C do 400 °C
Temperaturni gradient: 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 20 °C/min.
Opremljen z video kamero za pregled določevanja točke tališča ter vrelišča. Več informacij