en-USsl-SI

Sistem za pripravo čiste vode Tipa III


Sistem za čisto vodo: Voda Tipa III pripravljena na principu reverzne ozmoze (RO), za splošno laboratorijsko uporabo (splakovanje steklovine, napajanje pomivalnih strojev, itd..)
Voda Tipa III ustreza zahtevam standardov ISO 3696, ASTM in CLSI.

Prevodnost: < 5 µS/cm
Delci: > 0,22 µm: < 1 per ml
Nazivni iztok: 7 - 10 l/h

Prenesite datoteko