en-USsl-SI

Sistem za pripravo ultra čiste vode Tipa I za analize v sledovih (Trace)


Sistem za ultračisto vodo: Ultra čista voda za anorganske analize v sledovih: mokra kemija, AAS z grafitno in plamensko tehnologijo, ICP-MS, ICP-OES.
Voda Tipa I (Trace) ustreza zahtevam standardov ISO 3696, ASTM in CLSI.

Prevodnost: < 0,055 µS/cm
TOC: < 5-10 ppb
Bakterije: < 1 cfu/mL
Endotoksini: < 0,15 EU/mL
Delci: > 0,22 µm: < 1 per ml
Nazivni iztok: 10 l/h

Prenesite datoteko