en-USsl-SI

Sistem za pripravo ultra čiste vode Tipa I za HPLC


Aparat za ultra čisto vodo: Ultra čista laboratorijska voda za občutljive organske analizne metode: HPLC/UHPLC, TOC, GC, mikrobiologija in molekularna biologija.
Voda Tipa I (HPLC) ustreza zahtevam standardov ISO 3696, ASTM in CLSI.

Prevodnost: < 0,055 µS/cm
TOC: < 2 ppb
Bakterije: < 1 cfu/mL
Endotoksini: < 0,15 EU/mL
Delci: > 0,22 µm: < 1 per ml
Nazivni iztok: 10 l/h

Prenesite datoteko