en-USsl-SI

Veliki tlačni reaktorji


Volumen: 20 do 250 L
Pritisk: -1 (Polni vakuum) do 200 bar
Temperatura: -20°C do +300°C
Material: nerjaveče jeklo, Hastelloy® C-22/C-276
Na voljo tudi ostali materiali, večji delovni tlak ter temperatura.

Modeli reaktorjev, ki so na voljo: pilotclave

Büchi pilotni avtoklavi so zasnovani tako za tlačne reakcije, kot za delovanje po polnim vakuumom. Na voljo so različne tehnologije ter materiali, v odvisnosti od želenih procesov in procesnih medijev. Pilotclave tlačni reaktorji se lahko uporabljajo za scale-up, pa tudi za proizvodnjo v pilotnih obratih ter kilolaboratorijih.

Aplikacije:
Hidrogenacije, polimerizacije, testiranje in evaluacija katalizatorjev, korozijski testi, kristalizacije, kemijski razvoj, scale up ter razvoj procesa, petrokemijske preiskave, preiskave biopolimerov, biogoriv preiskave na področju biorafinerij in biomase, sinteza zeolitov ter nanodelcev, API sinteza

Multimedija
Prenesite datoteko