en-USsl-SI

Določevanje žveplovega dioksida (SO2)


Gibertinijev inštrument za merjenje SO2 je avtomatski titrator za določanje skupnega in prostega žveplovega dioksida (SO2) v belem, rose, rdečem vinu in moštu v območju od 1 do 300 mg / liter.
Sistem deluje na ekstrakciji vezanega in prostega žveplovega dioksida (SO2) z vina v brezbarvno vodno raztopino, ki se nato titrira in na koncu določi po gravimetrični metodi.

Kliknite za prenos PDF datoteke