en-USsl-SI

Paralelni tlačni reaktorji - avtoklavi


Volumen posode: 50 ml - 300 ml
Število reaktorjev: 2 - 6
Tlak: -1.0 (FV) do +100 bar
Temperatura: -20 °C do +300 °C
Material: nerjaveče jeklo, Hastelloy C-22/C-276, Tantal, PTFE obloženi
Ostale verzije na zahtevo.

Paralelni reaktorski sistemi so modularni ter prilagodljivi, dovoljujejo individualno (za posamezno mesto) ali paralelno uporabo nastavitev za vsak posamezen reaktor v grelno/hladilnem bloku. Sistem omogoča enostavno in učinkovito testiranje katalizatorjev in hidrogenacij, v krajšem času, popolni ponovljivosti ter varnem načinu.

Aplikacije:
paralelne hidrogenacije, testiranje in evaluacija katalizatorjev, razvoj procesov, scale-up študije, karbonilacija z CO/karboksilacija s CO2, dekarboksilacija, Friedel-Crafts-Acilacija, reakcije s plinsko fazo pri konstantnem pretoku (CO, CO2, Etilen, O2, NO), zasnova eksperimentov, Quality by Design (QbD), Etoksilacije (opcija).

Več informacij
büchiglas - image film