en-USsl-SI

Sistemi za čiščenje tehnološke opreme - CIP sistemi


Podjetje INOXPA proizvaja avtomatizirane, željam stranke prilagojene sisteme za čiščenje ali sterilizacijo (CIP oz. SIP) tehnološke opreme, kot so rezervoarji, cevi ter črpalke. Taka metoda čiščenja in sterilizacije je zanesljiva, ponovljiva ter preverljiva, brez potreb po demontaži same procesne linije. Sama sterilizacija je izvedena s paro, ki nastaja s pomočjo parnega generatorja. Na voljo je tudi opcija kemične sterilizacije. Glede na želje stranke se sistemi lahko upravljajo ročno ali popolnoma avtomatizirano, na voljo so tudi mobilne CIP/SIP enote. Nadzor takih sistemov se vrši preko PLC krmilnika, ki zagotavlja strikten nadzor vsakega posameznega koraka procesa.

Več informacij
INOXPA CIP units
Hygiene is an essential part of the processes of the food processing, cosmetics, pharmaceutical industries as a correct cleaning of all the elements is required. We offer automated CIP/SIP units correctly selected and customized to guarantee a controlled cleaning and/or sterilization.


New corporate video of the INOXPA Group!