en-USsl-SI

Rezultati iskanja:

A safe and efficient method for the preparation of organic azides under continuous flow

Continuous Flow Esterifications using Mineral Acid Catalysis

Continuous Flow Reactors, a Tool for the Modern Synthetic Chemist

Continuous Flow Synthesis of Biologically Interesting 2-Aminothiazole Derivatives – mg-Scale Optimisation (Labtrix®) and kg-Scale Production (Kilo-Flow®) of N - (Phenylthiazol-2-yl) acetamide.

Delež ekstrahiranih snovi v PVC-ju

Direktno določanje maščob v vzorcih živil z ekstrakcijsko enoto E-816 ECE

Disperzija karbonskih nanocevk z uporabo planetarnega centrifugalnega mikserja

Določanje alkoholne stopnje in hlapnih kislin v vinu in moštu z OIV metodo

Določanje amonija, nitrata in skupnega dušika v elektrolitskem pepelu

Določanje dušika in beljakovin v krmi

Določanje dušika in beljakovin v mlečnih izdelkih

Določanje dušika v tobaku z uporabo metode po Kjeldahl-u

Določanje heksakloroheksanovih izomer in kloro substituiranih benzenu sorodnih spojin v zraku

Določanje maščob v jogurtih z uporabo ekstrakcije po Twisselmann-u ter Soxhletu

Določanje maščob v kavi z ekstrakcijo po Twisselmann-u

Določanje maščob v krmilih z uporabo ekstrakcije po Twisselmann-u

Določanje maščob v mleku v prahu ter v pripravkih za dojenčke brez predhodne kislinske hidrolize

Določanje maščob v ribah

Določanje maščob v solatnih prelivih z uporabo ekstrakcije po Twisselmann-u

Določanje maščob v vzorcih z visoko vsebnostjo vlaken ter nizko vsebnostjo maščob